מונחים באות ע

ערבות חוק מכר

ערבות חוק מכר – ערבות הניתנת ע"י הבנק המלווה את הפרויקט שבו רכש הלווה דירה, על מנת להבטיח את הכספים

קרא עוד ←

ערבות

ערבות – התחייבות של אדם לקיום התחייבות של אדם אחר אם לווה אינו פורע את חובו, הערבות מאפשרת לבנק להיפרע

קרא עוד ←

עמלת פירעון מוקדמת

עמלת פירעון מוקדמת – עמלה שהבנק רשאי לגבות מלווה שמסלק הלוואה או חלק ממנה, במועד המוקדם מזה הנקוב בהסכם ההלוואה

קרא עוד ←

עמלת היוון

עמלת היוון – קנס המשולם על ידי פורע הלוואה טרם סיומה קנס זה נקבע על ידי בנק ישראל, על מנת

קרא עוד ←
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן