אישור עקרוני להלוואה

אישור עקרוני להלוואה – הגשת בקשה להלוואה לאישור הבנק. מימוש הלוואה שלגביה ניתן אישור עקרוני, מותנה בחתימת המבקש על חוזה רכישת הנכס, באימות כל הפרטים שמסר לבנק ובעמידה ביתר תנאי הבנק, לרבות הביטחונות הנדרשים למתן המשכנתא בפועל. אין במתן אישור עקרוני משום מחויבות כלשהי של הבנק.

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם