ארכיון

תעודת זכאות

תעודת זכאות

תעודת זכאות – מסמך המונפק על ידי משרד השיכון והבינוי, המציין כי המבקש זכאי להלוואת זכאים ובאיזו קטגוריה את התעודה

קרא עוד ←
שעבוד הדירה

שעבוד הדירה

שעבוד הדירה – משכון הזכויות בדירה כערובה להתחייבות הלווים כלפי הבנק על פי חוזה ההלוואה

קרא עוד ←
שמאות

שמאות

שמאות – על מנת שהבנק יידע את ערך הנדל"ן שהוא עומד לקבל כבטחון להלוואה, נשלח שמאי מקרקעין מוסמך להעריך את

קרא עוד ←
שטר משכנתא

שטר משכנתא

שטר משכנתא – משכנתא היא משכון של מקרקעין בעל המקרקעין או החוכר שלה משעבד בחתימתו על שטר המשכנתא, את זכותו

קרא עוד ←
שטר מכר

שטר מכר

שטר מכר – תעודה שמנפיק רשם המקרקעין, המעידה על העברת זכויות במקרקעין מאדם לאדם בתמורה, או שלא בתמורה בשטר המכר

קרא עוד ←
רשם המשכונות

רשם המשכונות

רשם המשכונות – הוא מי שמופקד על לשכה במשרד המשפטים, שתפקידה לרשום משכון על נכסים עפ"י הודעה חתומה בידי בעל

קרא עוד ←
ריבית

ריבית

ריבית – מחיר הכסף שיעור הריבית מוגדר באחוזים, ולעניינו זהו הסכום שהלווה משלם למלווה עבור השימוש בכסף

קרא עוד ←
קרן

קרן

קרן – סכום ההלוואה ללא הריבית

קרא עוד ←