AMG משכנתאות: "הורדת ריבית הפריים לשפל חסר תקדים יצרה חלון הזדמנויות נדיר"

הורדת הפריים לשפל חסר תקדים יצרה חלון הזדמנויות נדיר לקבלת מימון זול מהבנקים למשכנתאות", מציין עמית קמינסקי, מנכ"ל AMG  משכנתאות, אך מוסיף: "למרות ההזדמנות הטובה, יש להבין היטב את הסיכון שבריבית הפריים טרם בחירה במסלול המשכנתא."

קמינסקי מסביר כי במסלול על פי ריבית הפריים, נקבעת הריבית  לפי שיעור ריבית בנק ישראל הנקבע על ידי הנגיד,  בניכוי מרווח קבוע הנקבע על ידי הבנק למשכנתאות ביום לקיחת הלוואת המשכנתא. כלומר הריבית עצמה משתנה בהתאם להחלטות הנגיד, אבל המרווח שנקבע מול הבנק למשכנתאות נשאר קבוע לאורך כל חיי ההלוואה. מדובר במסלול  שקלי שאינו צמוד למדד המחירים לצרכן.
"אחד היתרונות בלקיחת משכנתא במסלול הצמוד לריבית הפריים הוא שמשכנתא מסוג זה אינה צמודה למדד המחירים לצרכן ולכן מונעת מצב שבו יתרת המשכנתא עולה על סכום הקרן המקורי. בנוסף, רק התשלום על חשבון הריבית מתוך ההחזר החודשי יהיה מושפע מעליית הפריים", מציין קמינסקי .
יתרון נוסף במסלול זה הוא שהמשכנתא גמישה מבחינת פירעון מוקדם, מלא או חלקי. "ניתן לפרוע משכנתא זו ללא קנסות עם הודעה מוקדמת לבנק של 10 ימים. כמו כן, הריבית במשכנתא במסלול זה יכולה להתעדכן לריבית נמוכה יותר, כמו שכבר ראינו". אומר קמינסקי.
יחד עם זאת, לצד היתרונות קיימים גם מספר חסרונות. "החיסרון העיקרי בריבית הפריים הוא ההשפעה הניכרת בתשלום החודשי במקרה של עלייה בריבית הפריים. יש לזכור כי הקרן איננה צמודה ולכן את העלייה בריבית סופג התשלום החודשי בלבד. לדוגמה ניקח בני זוג שנטלו הלוואה בסך 600 אלף שקלים לתקופה של 25 שנים. הריבית שקיבלו בני הזוג עומדת על פריים מינוס 0.5, כלומר, נכון להיום עומדת הריבית על 2.75% ותשלום החודשי של בני הזוג עומד על 2,767 שקלים. במקרה ושריבית תעלה חזרה ל-5%, בני הזוג ישלמו 3,334 שקלים בחודש", אומר קמינסקי.
"בעניין זה עלינו להזהיר את הלווים. חשוב להבין את הסיכון הכרוך בלקיחת הלוואה בריבית הפריים ולשקול בניית תמהיל מאוזן שצופה עלייה בריבית זו. על הלווים לשקול את האפשרויות צמודות המדד גם אם התשלום החודשי הראשוני יהיה גבוה יותר. מאידך, אין ספק כי ריבית הפריים אטרקטיבית ועלינו להשתמש בחלון ההזדמנויות שנוצר על מנת להוזיל את עליות המשכנתא", אומר קמינסקי.
מה לגבי ריביות משכנתא צמודת מדד? כיום הריביות צמודות המדד עדיין גבוהות מאד. על פי מדד AMG משכנתאות הריבית הממוצעת במשק עומדת עדיין על 5.5%. הפער בין צמודות המדד לבין הפריים רק הולך וגדל והבנקים עדיין עומדים בסירובם להוריד את הריביות צמודות המדד.

 

לכתבה המלאה בביזפורטל

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם