AMG משכנתאות: דווקא עליות הריבית במשק יצרו חלון הזדמנויות נדיר העשוי לחסוך עשרות אלפי שקלים לנוטלי המשכנתאות

עמית קמינסקי מנכ"ל AMG משכנתאות: "עמלת הפרעון המוקדם" אותם גובים הבנקים מפודי משכנתאות ירדה  והחיסכון לממחזרי משכנתא ממוצעת עומד על עשרות אלפי שקלים

חלון הזדמנויות נדיר מאפשר לממחזרי משכנתאות ליהנות מחסכון ממוצע של עשרות ולעיתים אף מאות אלפי  ₪. כך עולה מבדיקה שנערכה ב – AMG משכנתאות. מבדיקת החברה המתמחה בייעוץ וליווי לנוטלי משכנתאות עולה כי בעקבות העלאות הריבית האחרונות של בנק ישראל ירדה בתקופה האחרונה עמלת הפרעון המוקדם אותה גובים הבנקים למי שרוצה לפדות את המשכנתא בטרם עת, ולהחליפה במשכנתא אטרקטיבית יותר.

מסביר עמית קמינסקי, מנכ"ל AMG משכנתאות: עמלת הפירעון המוקדם היא "הקנס" שמשלם מי שנטל משכנתא בריבית קבועה צמודת מדד בעבור זה שהוא פודה את ההלוואה טרם סיומה. העמלה הפירעון המוקדם מפצה את הבנק על ההפרש בין הריבית של הלווה, בזמן נטילת ההלוואה, לבין הריבית הממוצעת במשק בזמן הפירעון המוקדם (ריבית הנקבעת ע"י בנק ישראל). "כלומר" אומר קמינסקי "אם לקחתי הלוואה בריבית של  6% לתקופה של 20 שנה, ואני מבקש להחזיר את הלוואה לאחר שנתיים כאשר הריבית הממוצעת עומדת על 4%, אז הבנק ידרוש ממני "פיצוי" על 2% שהוא מפסיד לתקופה של 18 שנה. כאשר המצב הוא הפוך, כלומר לקחתי ב 6% ריבית והממוצע עומד על 4%, אזי אין עמלת פירעון מוקדם.

מה קרה בתקופה האחרונה ?

"בעקבות העלאות הריבית האחרונות של בנק ישראל ובעקבותיה עליה בריביות צמודות המדד עליהן יש עמלת פרעון בשנה האחרונה, הריבית הממוצעת לפיה נקבעת  עמלת הפירעון המוקדם עלתה והיא עומדת כיום על 2.62% בממוצע. יצויין כי בדצמבר הריבית הממוצעת עמדה על 2.39%. לעומת זאת, בשל התחרות ביניהם, הבנקים עדיין לא העלו את הריביות על המשכנתאות החדשות והן נותרו נמוכות. כך יוצא שבפועל הקנס על פרעון מוקדם יורד ובמקביל ניתן ליטול משכנתא חדשה בריביות נמוכות מאוד". נדגיש כי ככל שתקופת הלווה משלם תקופה ארוכה יותר, כך עמלת הפירעון קטנה.

דוגמא : משפחת כהן מרעננה לקחה בשנת 2000 משכנתא בגובה 650,000 ₪.  את המשכנתא לקחה המשפחה במסלול של ריבית קבועה צמודה למדד לתקופה של 21 שנים. הריבית שקיבלה המשפחה עמדה על 6.1%. מבדיקת המשכנתא עולה כי במקרה ובני הזוג ישאירו את התשלום החודשי על אותו הסכום, תתקצר המשכנתא בשלוש שנים  והחיסכון יעמוד על כ 96,000 ₪. בני הזוג יכולים להשאיר את המשכנתא לאותה תקופה ולחסוך מאות שקלים בתשלום החודשי. במקרה זה החיסכון יעמוד על כ 83,000 ₪ לאורך כל התקופה. לפני חודש החיסכון של בני המשפחה עמד 85,000 ₪ ו 77,000 בהתאמה.

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם