שינוי במשכנתא: איך זה ישפיע על הכיס שלי?

ההוראה החדשה של בנק ישראל על הגבלת הריבית המשתנה לשליש מסך ההלוואה, צפויה להיכנס לתוקף בעוד שבוע. מה-5 במאי, כל מי שיטול הלוואה לדיור מהבנק, לא יוכל לקחת יותר מ-33% מההלוואה במסלול בריבית משתנה, בין אם זו ריבית משתנה לא צמודה (פריים), משתנה צמודת מדד, או משתנה צמודת מט"ח.

 

הגבלת הריבית המשתנה – משכנתא של חצי מיליון שקל – מאי 2011
לפני ההגבלה אחרי ההגבלה ההפרש
החזר נוכחי 2,884 שקל 3,004 שקל ייקור של 120 שקל
החזר עתידי 3,179 שקל 3,075 שקל הוזלה של 104 שקל

 

חישובים אלו הם ללא הצמדות על הקרן, כאשר נלקחה בחשבון עליה צפויה של 2% בריבית הפריים בשנתיים הקרובות, ועליה של 3.5% במדד המחירים לצרכן, לאחר שנתיים, המשכנתא שבה יש נטייה לפריים מתייקרת הרבה יותר.

מהו תמהיל המשכנתא המומלץ בעקבות ההוראה?

מומלץ לנצל את תקרת ריבית הפריים המותרת (33%), לקחת 40% במסלול צמוד מדד ואת היתרה לפצל בין הלוואה צמודת מט"ח או הלוואה קבועה לא צמודה.

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם