משכנתא בריבית מועדפת

משכנתא היא הכרחית עבור כל מי שרוצה לקנות נכס ואין לו את כל הסכום הנדרש לשם כך. כאשר בוחרים מסלול משכנתא יש לבחור את אופן חישוב הריבית החודשית. ריבית חודשית בעלת השפעה גדולה מכיוון שהיא עשויה להגדיל בצורה משמעותית את גובה ההחזר החודשי. במרבית המקרים, רצוי לבחור מסלול משכנתא עם ריבית שמותאמת למחירי המשק ובנוסף יש להתייחס לרמת הסיכון האפשרית.

כיום, מלווים יכולים לבחור מסלול משכנתא מתוך מגוון רחב של מסלולים בהתאם  להעדפתם הסובייקטיבית.

משכנתא צמודה למדד המחירים היא פופולארית מאוד. מדד המחירים לצרכן הוא למעשה נתון שבוחן את המצרכים השונים בשוק ואת השינוי שחל במחירים שלהם. למעשה, כל שינוי במחירי המצרכים במשק משפיע על מדד המחירים לצרכן. משכנתא שצמודה למדד מושפעת בהתאם למדד המחירים לצרכן. אולם, הבעייתיות במסלול זה היא שאם השכר החודשי שלך אינו צמוד למדד המחירים לצרכן, אז עלייה שלו וכפועל יוצא עליה בגובה ההחזר החודשי של המשכנתא עלול להקשות עליך. לעומת זאת, משכנתא זו נוחה מכיוון ששינוי בגובה ההחזר החודשי מותאם לשינוי בעלויות ההוצאות החודשיות.

כמו כן, הרבה אנשים מעדיפים לבחור מסלול משכנתא שמבוססת על ריבית פריים. ריבית פריים נקבעת על ידי בנק ישראל ועל פיה קובעים הבנקים את גובה הריביות שלהם. כמו כן, גם ריבית פריים הינה דינאמית  וכל שינוי בה משפיע על גובה ההחזר החודשי של המשכנתא.

לאחר שבחרתם איזה מסלול משכנתא אתם רוצים, יש לבחור אם אתם מעדיפים ריבית משתנה או לחילופין ריבית קבועה. מסלול משכנתא המבוסס על ריבית משתנה, מושפע מהשינויים לתנועות של הריבית במשק. לעומת זאת, מסלול משכנתא המבוסס על ריבית קבועה מבטיח ריבית סטטית לאורך כל תקופת ההחזר.

לסיכום, מגוון מסלולי המשכנתא הרחב עשוי להיות מבלבל ולכן רצוי לבצע סקר שוק מקיף במכל הבנקים הפוטנציאליים. כמו כן, יש לחבור את מסלול המשכנתא בהתאם לרמת הסיכון שאתם מוכנים לקחת וגם לפי תנאי השוק

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם