מידע אודות הבנקים למשכנתאות

ריכזנו עבורך את רשימת הבנקים למשכנתאות העומדים לרשותך

 אודות בנק אדנים

בנק אדנים למשכנתאות, מקבוצת בנק המזרחי,נוסד בשנת 1959 והינו בנק מקצועי ומנוסה המתמחה בתחומי בנקאות מוגדרים, בהם, הלוואות משכנתא לדיור ולמטרות אחרות וכן השקעות בתוכניות חיסכון קצרות או ארוכות טווח.

בנוסף, פועל הבנק בתחום הלווי הפיננסי לקבלנים. במסגרת זו מתנהלים, כיום בבנק עשרות פרויקטים ברחבי הארץ.

תחום אחר בו מתמחה הבנק הוא ליווי קבוצות המתאגדות לבניה משותפת.בשנים האחרונות ליווה הבנק קבוצות רבות בבניה רוויה או צמודת קרקע בהיקף של מאות יח"ד.

בנקאות פרטית בתחום המשכנתאות .

הפעילות העיקרית של הבנק מתמקדת בתחום המשכנתאות לדיור ולמטרות אחרות. בין ההלוואות המוצעות : הלוואות לרכישת דירה חדשה או דירה מיד שנייה. הלוואות לזכאי משרד הבינוי והשיכון או למשפרי דיור.הלוואות לבניה עצמית,רכישת מגרש, הלוואות לשיפוצים, הרחבות או למטרות מגוונות אחרות.

התמחות הבנק באפיק בנקאות המשכנתאות, מאפשרת ללקוחותינו, ליהנות משרות

מקצועי ואישי אשר הופך את תהליך המשכנתא לפשוט,ברור ומהיר יותר.

בנקאי המשכנתאות שלנו נבחרים בקפידה ועוברים השתלמויות מקצועיות במהלך עבודתם בבנק, תוך מתן דגש על הבנה לעומק של כל הנושאים הקשורים בתחום עיסוקם הייחודי.

העובדים בסניפי הבנק והמחלקות השונות בהנהלה, פועלים על מנת לייעל את הליך המשכנתא ולתמוך בו בכל שלביו : שלב מתן המידע הראשוני ובחינת צרכי הלקוח, שלב הגשת הבקשה להלוואה ואישורה והשלבים האחרונים של הרכבת תיק ההלוואה וביצועו בפועל.

 

הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מ

הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות התאגד בשנת 1922 תחת השם "החברה הישראלית להלוואות לבניינים ולחסכון בע"מ", והחל לפעול כבנק לפי רשיון שהוצא בספטמבר 1927.

מאז אקטובר 1972 נמצא הבנק בבעלות הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, ובדצמבר 1987 הוסב שמו ל"בנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מ" .

בשנים 1983 ו-1985 רכש הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מ את השליטה בבנק עצמאות למשכנתאות ולפיתוח בע"מ. הבנק הינו בנק ייעודי הפועל בכל התחומים שיועדו לבנקים למשכנתאות עפ"י חוק הבנקאות התשמ"א 1981.

פעילות הבנק מתבצעת באמצעות דלפקי משכנתאות הממוקמים בסניפי הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, ובסניפי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ בכל רחבי הארץ.

בנוסף, נותן הבנק שרות ללקוחות באמצעות מוקד טלפוני משכנתאות CALL הפועל גם מעבר לשעות הפעילות בסניפים [1-700-70-11-66]

לבנק הבינלאומי למשכנתאות נסיון רחב היקף בתחום המשכנתאות ומודעות רבה לצרכי הלקוח. במטרה לאפשר לכל לקוח ולקוח לקבל הלוואה המותאמת לדרישותיו ולחוסנו הכלכלי, התאמנו עבורכם מגוון מסלולים.

בנק לאומי למשכנתאות

לאומי למשכנתאות נוסד בשנת 1921 והינו ותיק הבנקים למשכנתאות בארץ. הבנק הינו חברת-בת של בנק לאומי לישראל בע"מ, והינו "בנק למשכנתאות" כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, ופועל בתחומי הייעוד הכלולים בחוק האמור. כ"בנק" וכ"תאגיד בנקאי" מודרכת ותחומה פעילותו של הבנק במערכת של חוקים, צווים, ותקנות, ובהם , בין היתר, פקודת הבנקאות חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 וחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, וכמו כן בהוראות, כללים, הנחיות והבעות עמדה של המפקח על הבנקים.

עיקרי פעילותו של הבנק הם:

מתן הלוואות למימון רכישה, בניה ושיפוצים של נכסי דלא ניידי או למימון לכל מטרה שהיא בבטחון נכס קיים שמשמש למגורים. מתן הלוואות לזכאי משרד הבינוי והשיכון בעיקר לרכישת דירות. הלוואות אלה הן ממקורות תקציביים או מסובסדות ע"י האוצר, כשבנוסף מקבלים הלווים גם הלוואות משלימות מכספי הבנק. מענקי השתתפות בשכר דירה לזכאי משרד הבינוי והשיכון. צפוי כי בחלק משנת 2006 לא יעסוק עוד הבנק בפעילות זו.

 

בנק פועלים

ר: שלמה נחמה

מנכ"ל: צבי זיו

הבנק נוסד בשנת 1921 על ידי המוסדות המרכזיים של היישוב באותה עת – ההסתדרות הציונית וההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י. ב- 80 שנות קיומו, פיתח הבנק רשת סניפים ופעילות בנקאית מסחרית ענפה בכל תחומי הבנקאות. הוא מונה כ- 10,000 עובדים. קבוצת הבנק היא הגדולה בענף הבנקאות בארץ לפי אמות מידה של היקף האשראי, היקף הנכסים וההון העצמי. פעילותה של קבוצת הבנק מתרחבת למרבית תחומי העסקים. הקבוצה פעילה גם בחו"ל באמצעות סניפים, נציגויות וחברות בנות.

פעילויות בארץ :

הבנק הוא בנק אוניברסלי, הפועל באמצעות שלוש בנקאויות נפרדות: בתחום החברות הגדולות פועל הבנק באמצעות סקטורי התמחות ענפיים המשתייכים להנהלה הראשית. בתחום החברות הבינוניות פועל הבנק באמצעות 8 מרכזי עסקים ייעודיים, ובתחום הבנקאות הקמעונאית פועל הבנק באמצעות 248 סניפים ושלוחות עסקיות המאוגדים ב- 8 מינהלות אזוריות והסניף המרכזי.

במסגרת קבוצת הבנק בארץ, פועלים שלושה בנקים מסחריים נוספים:

בנק אוצר החייל, בנק יהב ובנק מסד. כן פועל הבנק בתחום המשכנתאות.

בנק ירושלים

"בנק ירושלים בע"מ" נוסד בשנת 1963, והוא חברה ציבורית, שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. הבנק נשלט על ידי "יצוא חברה להשקעות בע"מ", חברה ציבורית הנשלטת על ידי משפחת שובל.

בחודש אוגוסט 1998 קיבל הבנק מבנק ישראל רשיון לבנק מסחרי, אשר החליף את הרשיון למוסד כספי, שקיבל קודם לכן. מהלך זה השלים את הפיכתו של "בנק ירושלים" לבנק מסחרי, המתמחה בנדל"ן, בשוק ההון וחסכון ובבנקאות בין-לאומית.

הנהלתו המרכזית של הבנק נמצאת בירושלים, והוא פועל באמצעות 16 סניפים, הפזורים ברחבי הארץ.

בנק מזרחי טפחות

בנק מזרחי טפחות בע"מ נמנה עם ארבעת הבנקים הגדולים בישראל.

הבנק אשר נמצא בבעלות פרטית, מפעיל 90 סניפים, שלוחות ומרכזי עסקים ברחבי הארץ ובאמצעותם הוא מעניק את כל מיגוון השירותים הבנקאיים והפיננסיים.

המעבר לשירות ממוקד לקוח שהושלם באחרונה בסניפי הבנק מאפשר לנו, לא רק להעניק טיפול אישי וצמוד ללקוחות הנבחרים של הבנק, אלא להתאים לך את השירותים המתאימים ביותר לצרכיך ולתוכניותיך.

עובדי הבנק בסניפים, במרכזי העסקים וביחידות המטה ערוכים לתת מענה אישי וייחודי לכל פנייה של לקוח: צעיר ומבוגר, שכיר ועצמאי, פרטי ועסקי, בעל עסק זעיר ובעל חברה גדולה. כולם ייהנו הן מהשירות המקצועי והאדיב והן מן המוצרים והשירותים המשתלמים והמתקדמים שאנו מעמידים לרשות לקוחותינו.

מזרחי-טפחות הוא מהפעילים ביותר בשוק ההון בארץ והיקף פעילותו הנרחב הביא את הבנק לרמת מקצועיות וביצועים מעולה. הבנק מספק את מיטב השירותים המקצועיים למשקיעים פרטיים ומוסדיים, תוך שימוש במכשירים הפיננסים החדשניים והמשוכללים ביותר.

 

לבנק הוענק הדירוג הגבוה ביותר הקיים כיום במערכת הבנקאית + AA למסלולי ההתחייבויות, על-ידי "מעלות" החברה הישראלית לדירוג ני"ע בע"מ ושותפה אסטרטגית של STANDARD & POORS .

דירוג זה מהווה ציון דרך חיובי וחשוב לאיכות ואיתנות הבנק, ומהווה בטחון למשקיעים ומפקידים גדולים אשר מעונינים להשקיע בבנקים המדורגים בציון גבוה.

הבנק מאפשר ללקוחותיו לקבל מידע ולבצע פעולות בהיצע הרחב והמתקדם ביותר של מכשירי הבנקאות הישירה החל ב"מזרחי באינטרנט", דרך "מזרחי בסלולרי" וכלה ב"מזרחי PC ".

 

לבד מן הפעילות המגוונת בישראל, מקיים הבנק פעילות בינלאומית ענפה באמצעות חברות-בנות, סניפים ונציגויות ברחבי העולם.

סניפי הבנק ושלוחותיו בחו"ל מציעים מגוון של מוצרים ושירותים איכותיים הן לתושבים המקומיים והן לאזרחי ישראל המבקשים לנהל את נכסיהם הפיננסיים מעבר לים.

מאז ועד היום

 

1923 (שנת תרפ"ג): בנק המזרחי נוסד על ידי תנועת מזרחי העולמית

1925 (שנת תרפ"ה): הבנק נפתח לקהל הרחב

1969: ראשי בנק המזרחי ובנק הפועל- המזרחי מחליטים לחבור יחד ולהקים את בנק המזרחי המאוחד בע"מ. לבנק החדש 42 סניפים ברחבי הארץ ונכסים של למעלה מ- 400 מיליון לירות ישראליות

1983: הבנק עובר לבעלותה של ממשלת ישראל

1995: התחלת תהליך הפרטת הבנק, שבו רכשה קבוצת עופר- ורטהיים 26% ממניות הבנק

1997: קבוצת עופר-ורטהיים מגדילה את אחזקותיה בבנק עד 51% ממניותיו

1998: המדינה מוכרת את יתרת אחזקותיה בבנק לעובדי הבנק (9%) ולציבור הרחב

היום: מניות בנק מזרחי מוחזקות בידי קבוצת עופר-ורטהיים והציבור הרחב

 

קבוצת מזרחי-טפחות

קבוצת בנק מזרחי טפחות בע"מ מאגדת בתוכה חברות בנות, אשר ביחד נותנות לך מענה לכל סוגי השירותים הפיננסים הנדרשים:

עמדה – חברה לניהול קרנות נאמנות

אתגר – חברה לניהול תיקים

החברה לנאמנות של מזרחי-טפחות

מזרחי שוקי הון

משאבים – חברה להנפקות

מחיש שירותי מחשב

 

הקבוצה מפעילה ומנהלת קופות-גמל לעצמאים ושכירים, קופות לפיצויים וקרנות-השתלמות.

כמו כן מנהלת קבוצת מזרחי-טפחות שורה של קרנות-נאמנות המשקיעות במגוון אפיקי השקעה.

 

בנק עצמאות

 

יו"ר הבנק – דוד עוזיאל

מנכ"ל הבנק-גבי טייטל

מנהל מח' הלוואות- יוסי יוחאי

הבנק נוסד על ידי חברת פורמנטו אינבסטמנטס קורפוריישן ס.א, חברה רשומה בפנמה. הבנק התאגד ונרשם כחברה ציבורית בספטמבר 1962 בשם "בנק עצמאות למשכנתאות ופתוח בע"מ", מאוחר יותר, נרכש גרעין השליטה בבנק ע"י הבנק הבינלאומי למשכנתאות מקבוצת הבנק הבינלאומי הראשון.

הבנק עוסק במתן הלוואות, הן למשתכנים ורוכשי יחידות דיור במסגרת תוכנית הסיוע של משרד הבינוי והשיכון והן לרוכשי יחידות דיור בשוק החופשי. הבנק הינו יחודי במערכת בכך שבידנו היתר מיוחד מבנק ישראל לפעול באמצעות "יועצי משכנתאות" המשווקים את מוצרי הבנק בבית הלקוח.

 

בנק מרכנתיל

בנק מרכנתיל דיסקונט נוסד, כישות כלכלית, לפני למעלה מ7 – עשורים. הבנק עבר מספר גלגולים עד שהגיע למתכונתו הנוכחית. ראשיתו של הבנק הוא ב- Anglo-Egyptian Bank שפעל במצרים בתחילת המאה הקודמת. בשנת 1918 הרחיב בנק זה את פעילותו לפלשתינה. בשנת 1925 התמזגו מספר בנקים וכך נוסד Barclays bank בפלשתינה ואח"כ בישראל.

ב-10 במאי1971 הוקם בנק ברקליס-דיסקונט, מיזם משותף בבעלות שווה, של קבוצת ברקליס הבינלאומית ובנק דיסקונט לישראל, מקבוצת אי.די.בי החזקות.

בנק ברקליס דיסקונט מיזג את הסניפים של בנק ברקליס שהיו בתחומה של ישראל עם בנק מרכנתיל לישראל.

בפברואר 1993 החליט בנק ברקליס באנגליה להפסיק את פעילותו בישראל במסגרת מדיניות כלכלית של יציאה מבנקאות קמעונאית בארצות חוץ. אחזקותיו בבנק ברקליס דיסקונט נרכשו ע"י בנק דיסקונט לישראל, אשר מחזיק מאז בבעלות מלאה בבנק.

ב – 28 באפריל, 1993 שונה שמו של בנק ברקליס דיסקונט לשמו הנוכחי, בנק מרכנתיל דיסקונט.

יו"ר הבנק הינו מר שלמה זהר, והמנהל הכללי הוא פרופ' שלום הוכמן.

פעילויות הבנק :

הבנק משרת את לקוחותיו בכל מגזרי הפעילות המשקית לרבות ענפי התעשייה התחבורה התיירות, המסחר והבנייה- חברות, עצמאים ושכירים- כשבמרכז פעילותו חוג לקוחות בגודל בינוני ואף קטן. הלקוחות נהנים משירות אישי שאין ביכולתם לקבלו בבנקים גדולים יותר וכן לקוחות גדולים הזוכים לשירות מקצועי ויעיל. פעילותו של הבנק מזה 80 שנה סייעה לו בהעמקת הקשרים עם המגזר הערבי ומעמדו בקרב אוכלוסיה זו חזק במיוחד. במגזר זה יש לבנק 30 סניפים. לבנק מספר סניפים במגזר החרדי בהם ניתן שירות בנקאי מקיף לאוכלוסיה הפרטית והעסקית תוך התאמת השירותים הפיננסיים לקהל יעד זה. במהלך השנים פיתח הבנק מערכת קשרים בינלאומיים מסועפת עם גדולי הבנקים בעולם, מערכת המאפשרת לו להעניק שירותים בנקאיים ברמה גבוהה ויעילה לציבור לקוחותיו בעסקיהם הבינלאומיים.

מערכת הסניפים

בנק מרכנתיל דיסקונט מאופיין ברמת סינוף גבוהה ביותר, ונמצא במקום השישי במערכת הבנקאית בנושא זה. חלקו של הבנק מכלל הסניפים במערכת הבנקאית גדול פי שלושה מחלקו במספר המועסקים במערכת זו. רשת הסניפים של הבנק פרושה ממעלות תרשיחא בצפון ועד לדימונה בדרום וכוללת 63 סניפים.

 

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם