מהי ריבית הפריים – שאלות ותשובות

מהי ריבית הפריים ?

משכנתא במסלול פריים מתבססת על ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח של 1.5%. ריבית הפריים היא ריבית החובה הבסיסית שנקבעת ע"י הבנקים ומהווה בסיס לקביעת שיעורי הריבית בפיקדונות ובהלוואות בריבית משתנה שאינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין. ריבית הפריים מתעדכנת במקביל לשינוי הריבית על ידי בנק ישראל.

 

מהם יתרונות וחסרונות מסלול זה?

הלוואה מסוג זה אינה צמודה למדד המחירים לצרכן ולכן מונעת מצב שבו יתרת המשכנתא עולה על סכום הקרן המקורי. יתרון משמעותי נוסף של משכנתא זאת בא לידי ביטוי בגמישות שלה: משכנתא זו גמישה וניתן לפרוע אותה עוד לפני תום תקופת ההלוואה באופן מלא או חלקי- ללא קנסות עם הודעה מוקדמת לבנק של 10 ימים. יתרון נוסף במסלול זה היא העובדה שהריבית במשכנתא זאת יכולה להתעדכן לריבית נמוכה יותר. החיסרון המשמעותי במסלול הפריים נעוצים בעובדה שתמיד קיימת סכנה לכך שבנק ישראל יעלה את הריבית באופן משמעותי במהלך ההלוואה. מצב זה יגרור עליה דרסטית בתשלום החודשי. ריבית הפריים נמצאת במגמת עלייה ומאז אוגוסט 2009 עלתה ב 1%.

 

למי עדיף לקחת משכנתא במסלול זה?

משכנתא במסלול הפריים עדיפה ללווים אשר מוכנים לספוג עליה בתשלום החודשי. על הלווה להבין את משמעות שינוי בריבית הפריים ולבחון האם באפשרותו לעמוד בתשלום החודשי באם הפריים עולה לערכים שהיה אך לפני חודשים ספורים. חשוב לא להסתנוור מהתשלום החודשי הנמוך כיום אלא לבחון את התשלום החודשי בפריים גבוה יותר.

 

מה יקרה כאשר הפריים יעלה במשכנתא ממוצעת של 550,000 ₪ ל 15 שנה ?

במקרה כזה כל שינוי של 0.25% ייקר את ההחזר החודשי ב 66 ₪ לחודש. היות והצפי הוא שהפריים יתייקר ב 1% עד סוף השנה משמע שההחזר של משכנתא ממוצעת שנלקחה כולה בפריים יעלה ב 264 ₪ מ – 3642 ל – 3905 ₪ בחודש.

 

ומה אם הפריים יעלה יותר?

ישנו צפי כי הפריים יעלה בתוך כשנתיים לרמה של 6%. כתוצאה מכך, מי שלקח משכנתא צמודה לפריים של 550,000 ₪ ישלם כ – 4465 ₪ לחודש – התייקרות של 823 ₪ לחודש לעומת תחילת המשכנתא. לדברי קמינסקי, יש לזכור כי הבנקים ממליצים כי ההחזר למשכנתא לא יעבור את 1/3 ההכנסה הפנויה והתייקרות של כ 23% בתשלום החודשי הינה משמעותית ביותר.

 

מה כדאי לעשות תחת החשש שריבית הפריים הולכת לעלות?

יש לגוון את תיק המשכנתא ממש כמו שמגוונים את תיק ההשקעות ולהתאימו באופן אישי לכל לקוח ולקוח. תמהיל נכון של מבנה המשכנתא צריך להיות כזה שבו ההחזר החודשי יתאים לנוטל המשכנתא גם לאחר שהפריים יעלה. "הייתי ממליץ על תמהיל של 55% פריים 35% צמוד מדד ו 10% רכיב מט"ח או מק"מ" בתמהיל שכזה ישנו גידור של העלייה בהחזר החודשי זאת כיוון שהעלייה בפריים מתבטאת כולה בהחזר החודשי בעוד עלייה במדד מתבטאת רובה בקרן המשכנתא.

 

לדוגמא: עלייה של 1% בפריים על המשכנתא שדיברנו תעלה את ההחזר החודשי ב 264 ₪ בעוד שעלייה של 1% במשכנתא צמודת מדד תעלה את ההחזר החודשי ב 36 ₪ בלבד אבל תעלה את קרן ההלוואה ב 5500 ₪ ( בהנחה שזהו התשלום הראשון )

 

האם בכל זאת כדאי לקחת משכנתא במסלול הפריים ?

למרות העליות הצפויות בריבית הפריים מומלץ לקחת כ 55% מהמשכנתא במסלול זה כיוון שמסלול זה יכול נוטלי המשכנתא משלמים מתחילת ההחזר את קרן ההלוואה כך שלא מתרחשת הסיטואציה בה משלמים תשלומי משכנתא במשך שנים רבות ללא ירידה בקרן ההלוואה. מעבר לכך, מסלול הפריים הנו גמיש וניתן למחזורו או לסלקו ע"פי צרכי הלקוח, כמובן שיש לבחון כל לווה באופן פרטי כך שהיחס בין מסלול הפריים למסלולים האחרים בהלוואה מותאם באופן אישי לכל אחד.

יש לזכור כי האלטרנטיבה הפופולארית השנייה הינה הלוואה צמודת מדד כאשר הריבית ל – 15 שנה במסלול זה הינה כ 2.5%-2.8% צמודה למדד המחירים לצרכן. מדד המחירים לצרכן עמד בשנת 2009 על 3.9% ועל 3.8% בשנת 2008 כך שהריבית ששולמה בפועל הייתה גבוה הרבה יותר מ 2.8%-2.5% (ריבית הבסיס)

 

אין לראות בכתבה זו משום המלצה לביצוע הלוואה במסלולים מסוימים כולל אלו שצוינו לעיל. כל הפועל בהסתמך על הכתבה עושה זו על דעתו בלבד ואין הכותב אחראי על כל נזק שייגרם לו

 

 

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם