מהי המשכנתא המומלצת לזוג צעיר

ג צעיר בשנות השלושים לחייהם מבקשים לרכוש דירה ב 950,000 ₪. לבני הזוג 450,000 ₪ הון עצמי (הורים, מתנה מהחתונה וקצת חסכנו) ואת השאר, חצי מליון ₪, הם מבקשים לקבל כהלוואת משכנתא מהבנק. בני הזוג עובדים בעבודות קבועות והשכר שלהם יחדיו נטו עומד על 13,000 ₪. לבני הזוג ילדה אחת. בני הזוג רוצים לשלם 4,000 ₪ כל חודש.

זוג צעיר בשנות השלושים לחייהם מבקשים לרכוש דירה ב 950,000 ₪. לבני הזוג 450,000 ₪ הון עצמי (הורים, מתנה מהחתונה וקצת חסכנו) ואת השאר, חצי מליון ₪, הם מבקשים לקבל כהלוואת משכנתא מהבנק. בני הזוג עובדים בעבודות קבועות והשכר שלהם יחדיו נטו עומד על 13,000 ₪. לבני הזוג ילדה אחת. בני הזוג רוצים לשלם 4,000 ₪ כל חודש.

מהו מסלול המשכנתא הטוב ביותר עבורם ?

לשאלה זו יכולים להיות מספר תשובות מכיוון שמסלול המשכנתא תלוי בפרמטרים רבים בין היתר שנאת או אהבת הסיכון של בני הזוג. ולמרות זאת, מטרתנו לבנות מסלול משכנתא טוב, נזיל וכזה שלוקח בחשבון את יתרונותיו של השוק היום.

מרכיב
ההלוואה
הלוואה
בש"ח
מס'
שנים
שיעור
 הריבית
החזר
 חודשי
1
פריים על בסיס שפיצר
280,000
15
2.30%
₪ 1,840.76
2
משתנה כל חמש שנים צמודה למדד
90,000
10
1.70%
₪ 816.09
3
קבועה צמודה למדד
80,000
12
2.50%
₪ 643.62
4
קבועה לא צמודה
50,000
10
5.00%
₪ 530.33
סה"כ הלוואות בש"ח:
 ₪      500,000
תשלום חודשי :
₪ 3,830.80

מסלול מספר 1 :

מסלול זה כולל מספר מסלולים שקלים :

  1. המסלול הראשון הינו על בסיס ריבית הפריים לתקופה של 15 שנים. מסלול זה נזיל ותמיד ניתן לפרוע אותו טרם זמנו ללא קנסות. התשלום החודשי מושפע מהחלטת נגיד בנק ישראל. לדוגמא : עליה של 1% בפריים תגרור עליה של 134 ₪.
  2. המסלול השני כולל ריבית משתנה אחת לחמש שנים. מסלול זה מושפע משינוי ריבית כאמור אחת לחמש שנים (כלומר שינוי אחד לאורך חיי ההלוואה). מסלול זה מושפע שינוי מדד המחירים לצרכן. ביום שינוי הריבית ניתן לפרוע מסלול זה ללא עמלות פירעון מוקדם.
  3. מסלול 3 מורכב מריבית קבועה צמודה למדד. הריבית על ההלוואה לא משתנה לאורך כל חיי ההלוואה אולם ההלוואה מושפעת מהמדד.
  4. המסלול השלישי מורכב מריבית קבועה לא צמודה, קרי, שום פרמטר לא משפיע על התשלום החודשי והוא יישאר 530 ₪ על חלק זה עד לסיום ההלוואה.
  5. התשלום החודשי עומד על 3,830 ₪ לחודש כאשר הוא יעלה בוודאות עם העלאות הריבית הצפויות של נגיד בנק ישראל וכן עליה במדד המחירים לצרכן.

לסיכום, מסלול זה מהווה דוגמא אחת לשילוב של מספר מסלולי משכנתא על מנת לגדר את סיכוני הלקוח וליצור עבור מסלול משכנתא טוב, יעיל וזול.

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם