בנק ישראל מהלך לפגיעה בשכבות החלשות

בנק ישראל שוב פוגע באזרח הקטן, בשכבות החלשות ובזוגות הצעירים בתגובה על החלטת הבנק להגביל את המשכנתאות הניתנות בריבית משתנה אומרים גורמים בשוק הנדל"ן: "בנק ישראל מעניש את הזוגות הצעירים על מחדלי הממשלה בהסדרת ההיצע בשוק הדיור"

למגבלה החדשה של בנק ישראל לא תהיה כל השפעה על זוגות צעירים וגם על מחירי הדירות.

בניגוד להחלטה הקודמת של הנגיד לפיה הוטלה הגבלה על היקף המימון, המגבלה החדשה לא תשנה את היקף המשכנתאות שייקחו הזוגות הצעירים וזאת כיוון שכיום ריבית הפריים הממוצעת והריבית הקבועה צמודת המדד הינן כמעט זהות.

ריבית הפריים היום היא 4.5% כאשר המרווח הממוצע אותו מעניקים הבנקים לנוטלי המשכנתאות הינו פריים מינוס 0.6%, כלומר ריבית של 3.9%. הריבית הקבועה צמודת המדד ל-20 שנה עומדת כיום אף היא על 3.9%.

צעד זה של בנק ישראל נועד לשמור על יציבות המערכת הבנקאית ולוודא שנוטלי המשכנתאות יוכלו לעמוד בהחזרים החודשיים, גם בתקופה בה צפויה עלייה בריבית.

 

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם