בנק ישראל מגביל את היקף המשכנתאות

למגבלה החדשה של בנק ישראל לא תהיה השפעה על זוגות צעירים, היא לא תשפיע על מחירי הדירות ולא תפחית את הפעילות בשוק המשכנתאות

החלטת נגיד בנק ישראל להגביל את היקף המשכנתאות בריבית הפריים ל-33% בלבד מהיקף ההלוואה לא תשפיע על מחירי הדירות ולא תפחית את היקף הפעילות בשוק המשכנתאות. המהלך נועד למתן את הגידול בהחזר המשכנתא החודשי כתוצאה מהמשך העלייה הצפויה של ריבית הפריים.

למגבלה לא תהיה השפעה על זוגות צעירים ולא תמנע נטילת משכנתאות גבוהות, זאת בניגוד להחלטה הקודמת של הנגיד ולפיה הוטלה הגבלה על היקף המימון, מגבלה שחייבה את הזוגות הצעירים להעמיד סכום ראשוני גבוה יותר וזאת כיוון שכיום ריבית הפריים הממוצעת והריבית הקבועה צמודת המדד הינן כמעט זהות: ריבית הפריים היום הינה 4.5% כאשר המרווח הממוצע אותו מעניקים הבנקים לנוטלי המשכנתאות הינו פריים מינוס 0.6%, כלומר ריבית של 3.9%. הריבית הקבועה צמודת המדד ל-20 שנה עומדת כיום אף היא על 3.9%.

בנוגע להשפעת המהלך על ענף המשכנתאות כולו, צעד זה של בנק ישראל לא ימנע לקיחת משכנתאות ולא יפחית את הפעילות בשוק המשכנתאות. מדובר בצעד שנועד לשמור על יציבות המערכת הבנקאית ולוודא שנוטלי המשכנתאות יוכלו לעמוד בהחזרים החודשיים, גם בתקופה בה צפויה עלייה בריבית.

בנוגע לתמהיל המשכנתא המוצעת, קמינסקי ממליץ לנצל את תקרת ריבית הפריים המותרת ואת השאר לפצל כש-40% במסלול צמוד מדד ואת היתרה לפצל בין הלוואה צמודת מט"ח או הלוואה קבועה לא צמודה.

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם